Asif Ata

Asif Ata. 7 İçsəs

AZƏRBAYCANIMIZ –
AZƏRBAYCANLIĞIMIZ

ZƏRDÜŞTLÜYÜMÜZ – İŞIQÇILIĞIMIZ

1

Azərbaycana zahiri gözlə baxanda, o, kiməsə balaca görünə bilər.
Ancaq Mənanı xarici gözlə görmək olmaz.
Mənanı Daxili gözlə – İdrakın, Ruhun gözüylə görmək olar.
Daxili gözlə baxanda Azərbaycan çox böyük görünür – Şərq Mahiyyətinin Bütöv, Parlaq, Dərin ifadəsi kimi; Ruhani Mərkəz səviyyəsində.
Azərbaycanımızın – Azərbaycanlığımızın Böyük Fərəhləri və Böyük Kədərləri var.
Azərbaycanımızın Birinci Böyük Fərəhi – Zərdüştçülükdür.
Azərbaycanımızın İkinci Böyük Fərəhi – Xürrəmdinlik – Babəklikdir . Ardını oxu »

Soylu Atalı (Ocaq Yükümlüsü). İDEYA VƏ DEVİZ (ŞÜAR)

Bir var deviz, bir də var ideya.
Deviz – bir arzunun sadəcə deyimdə ifadəsidir.
İdeya isə arzunun, düşüncənin sistemli şəkildə həyata keçirilməsi üçün işlənib təqdim olunmasıdır. Məsələn, Əbülfəz Elçibəyin “Bütövləşmə, Millətləşmə, Dövlətləşmə” devizi. Göründüyü kimi, bu elə bir arzudur ki, işlənib prinsipial sistem halına gətirilməyib. Ardını oxu »

Yadigar 2

Yadigar Türkel. EY YAZIQ MÜSƏLMANLAR!

Sentyabrın 12-si müsəlmanların Qurban bayaramı günü idi. Saat ona işləmiş  yaxındakı çörəkçidən təndir çörəyi, bir başqa dükandan da çap kağızı almaqdan ötrü evdən çıxdım. «Doktorlar evini»nin tinindən gedəcəyim dördyoladək iki yüz metr ola-olmaya. Sərhad adlı ətsatanın yemək-içmək, çörək, qutabbişirmə yerinə  bitişik dükanının qabağı qoyun bazarına döndərilmişdi. Son 10-15 ildə Bakı qarış-qarış satıldığından, yeni Yasamalın yaya yolu qalmamış avtomobil yolunun beşdə biri çəpərlənib içi qoyun-quzu, dana ilə doldurulmuşdu. Qoyunlar mələyir, insanlar onları əlləşdirir, satıcılarla, bir-birilə danışırdılar…
30 addım aşağıda qatmaqarışıq dükanların qabağında da yuxarıdakıtək qoyun-dana ağılı düzəldilmişdi. Qoyunlar mələşir, danalar böyürür, qalxan iydən burun tutulurdu. Ardını oxu »

20160126_172629

Dəyərlərimizin dəyərini qoruyaq (Soylu Atalı ilə müsahibə)

 Bu günlərdə dövlət xadimi, ixtisasca tarixçi alim Həsən Həsənov müsahibəsində atəşpərəstlik dininin banisi sayılan Zərdüştlə bağlı bəzi fikirlər söyləyib. O, Zərdüştlüyü atəşpərəst saymır və onu türksoylu xalqların düşüncəsinə, mənəviyyatına zidd sayır. Bununla bağlı tanınmış fikir aydını, Asif Ata Ocağının Yükümlüsü Soylu Atalının fikirlərini soruşduq. Bu söhbəti Qlobal.az oxuculara sunur.

 – Soylu bəy, bir neçə gün öncə Azərbaycanın Polşadakı səfiri Həsən Həsənov müsahibəsində Zərdüştlüyü türkəsilli xalqların düşüncəsinə və mənəviyyatına zidd adlandırıb. Tarixçi alimin bu sözləri nə dərəcədə doğrudur? Ardını oxu »

Yadigar

YADİGAR TÜRKEL. ORTA ÇAĞ DƏRƏBƏYLİYİNƏ YOX!!!

Avqustun 26-da, günorta, 26 sentyabr ELLİKLƏ SƏSVERMƏ-sinin Azərbaycan Respublikasının strateci yönlərinə tərs, anlamsız, qarşısı alınmalı bir istək olduğunu göstərmək üçün neçə gündən bəri yazdığım, öyrədici yazını demək olar, bitirib evdən çıxdım. Qapıda  Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komisiyasının REFERENDUM, 26 sentyabr 2016-cı il (mavi boya ilə), «Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında dəyişikliklər edilməsi haqqında» Azərbaycan Respublikasının Referendum Aktının layihəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının ümumxalq səsverməsinə çıxarılan hissələrinin müqayiəsəli təqdimatı» adlı, buxqalter dəftərinəbənzər, sayı, harada basıldığı göstərilməmiş 15 vərəqlik bir toplunun qapının dəstəsinə keçirildiyini görüb, götürdüm. Basamakları düşdükcə, bildirişlərin qapıların ağzında, həyətdə yerə səpələndiyi görünürdü. ULUSUN İSTƏMƏDİYİ ŞEY ÇÖPLÜYƏ ATILMALIDIR!!! Ardını oxu »

SAM_1699

Bakının qurtuluşu – Türklüyün qurtuluşu idi

Ürəyinizdə Günəş olsun!
Sovetlər Birliyi dağılandan üzü bəri demək olar ki, hər il Bakının Daşnak-Bolşevik silahlı birləşmələrinin qırğınlarından azad olunması haqqında söhbətlər aparılır, tarixi faktlar üzrə yazılar dərc olunur və s. Bu gün biz həmin faktın növbəti ildönümü qarşısındayıq. O vaxtdan bu vaxta qədər həmin hadisələr bu və ya başqa biçimdə davam edir, erməni-türk münasibətləri sağalmır. Axı bu, hardan qaynaqlanır?! Bu və başqa suallara cavab tapmaq üçün Müxalif düşərgənin tanınmış siması Xaliq Bahadırın və Mütləqə İnam Ocağının Yükümlüsü Soylu Atalının münasibətlərini öyrənib təqdim edirik. Ardını oxu »

Xaliq Bahadır

Xaliq Bahadır. “5 il elə tez gəlib keçir”…

Korupsioner rejimin ayrı özəllikləri var. Belə rejimlərdə adam hər gün sevinə-sevinə işə gedir, işdən evə… çox da qayıtmaq istəmir. Axı, korrupsioner rejimlərdə işdə hər şey olur: gündəlik pullardan tutmuş, gündəlik çeşidli kefçəkmələrədək. Korrupsioner rejimdə hamı oğru, əyri, dələduz olduğundan hamının işi yağ kimi gedir – işinə, tutduğu yerə görə.
Əliyevçi rejimin ünlü hüquq qulluqçularından olan Səfa Mirzəyev qarşıdan gələn diktatura-monarxiya referendumu ilə, bu referendumda başlıca yer tutan, daha doğrusu, referendumun keçirilməsinə başlıca nədən olan 7 illik (deməli, 14 illik) prezidentlik sürəsi ilə bağlı deyir: “5 il elə tez keçir ki, müəyyən işləri çatdırmaq olmur”. Düz, dübbədüz. Özünüzə baxmayın, bu rejimdə dövlət qulluğunda olan adamın işi başından aşır, o üzdən “müəyyən” işləri çatdırmaq olmur. Bunu mənə bir deputat demişdi: H. Əliyevin baş prokurorlarından biri təkcə H.Aslanov qəsəbəsində 60 (altımış!) villa tikdirmişdi. Ardını oxu »

Soylu Atalı

Soylu Atalı. İrançılıq Batıdan başlayıb

Ayrı-ayrı çağlarda İranın Amerikanı, İngiltərəni yamanlaması nəyə dayanır? Məgər İranı İran eləyən, orada türk dövlətçiliyinə son qoyan Amerika-İngilis birliyinin yürütdüyü siyasət deyildimi?! Bəllidir ki, İran İslam İnqilabı başlayana kimi Xomeyni Avropada idi. O orada hazırlaşdırılıb göndərildi. Əslində son iki yüz ilin olayları ciddi araşdırılsa, bəlli olar, Doğuda baş verən bütün olayların hazırlığı Avropada həyata keçirilmişdir. Batı Avropanın İranda İslamı hakimiyyətə gətirməsinin özəl səbəbləri var idi. Belə ki, SSRİ qurulduğu gündən öz etkisini Batıya doğru genişləndirməkdə davam edirdi. O çağlarda iqtisadi gəlişməsinin bir xəttini İran nefti üzərində formalaşdıran ingilislər üçün artıq İranda şah rejimi gərəyini azaldırdı. Ardını oxu »

Asif Ata

Tayfaçılıq Millətçiliyin ölümüdür (Asif Ata ilə müsahibə)

  – İndi «millətçilik» sözü dəbdədir. «Millətçilik» sözünün yanında hər hansı «izm» olanda özgələşmə baş verir. Bu məsələyə münasibətinizi bilmək istərdim.
– Millətçilik öz mahiyyəti etibarilə marksizmə qarşı, yəni vahid ictimai varlığın imkanına qarşı duran uzunömürlü ideal və etiqaddır. Bu etiqadı və idealı ifadə eləyən şəxsiyyətlər Azərbaycanda çoxdur. «Azərbaycan millətçiliyi»nin Sabir, Hadi kimi idrakçıları və müsavatçılar kimi siyasətçiləri olub. Millətçiliyi qəsdən, imperialist niyyətlə xalqın gözündən salmaq, onu mürtəce, antiəxlaqi bir hadisə kimi şərh etmək, SSRİ tarixinin ən ardıcıl siyasət yönlərindən biri olub. Millətçilik damğası həm siyasi, həm də inzibati hüquq səviyyəsində cinayətkarlıq kimi qiymətləndirilib. Çoxlu millətçilər tutulub, sürgün edilib, güllələnib. Mahiyyətcə millətçiliyi xalqçılığa qarşı qoyublar. Əslində isə millət və xalq bir sözdür, bir mənadır. Millətçi elə xalqçı deməkdir. Ardını oxu »

Yadigar 2

YADİGAR TÜRKEL. YANLIŞ YOLDAN DÖNÜN!!!

SSRİ-nin dağıldığı illərdə Azərbaycan Türkləri də addım-addım bağımsızlığa doğru gedib, 1991-ci il oktyabrın 18-də “Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı” ilə çağdaş, demokratik dünyaya qovuşdu. Bağımsız Azərbaycan Respublikası 1992-ci il yanvarın 30-da ATƏT-ə, martın 2-də BMT-yə, 2001-ci il yanvarın 17-də Avropa Şurasına qatıldı. “Azərbaycan xalqı” 1995-ci il noyabrın 12-də Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına  səs verərək, bütün dünyaya “bərpa eitdiyi”, yenidən qurduğu öz dövlət Ağalığının qaynağının AZƏRBAYCAN XALQI olduğunu bildirmişdir.
Azərbaycanın strateqləri 1994-cü ildə “Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizliyi haqqında Qanun”la Azərbaycan Respublikasının Milli Təhlükəsizlik Strategiyasının yönlərinin “avrosentrizm, atlantizm, regional perimetr” olduğunu bildirmişlər. Ardını oxu »

Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv