Soylu Atalı

Soylu Atalı. Türklüyün Zəfər Günü qutlu olsun

 Türkiyədə Ərdoğançı kəsim Atatürkü gözdən salmağın yeni üsulunu işə salıbdır. Guya Atatürk bütləşdirilir. Deməliyik ki, bütləşdirmədə kor bir “pərəstiş” olur. Bu keyfiyyəti də biz ən çox dinə tapınan kütlədə görürük. Bunların münasibətində dərk eləməkdən söhbət gedə bilməzr. Çünkü şüuru zorlanan insanların təfəkkürü ayılmır. (Lütfən, məni yanlış anlamayın. Heç kimin heysiyyatına toxunmaq istəyim yoxdur. Sadəcə düşündüyüm, doğru bildiyim həqiqətləri sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. İstəyirəm Atatürkə sevdalı münasibət sərgiliyənlərin fərqini göstərim). Atatürk gerçək bir qurtarıcıdır (xilaskardır). Heç kimin sevgisinə, aldadaraq, soxulmayıb. Yurdu, Ulusu üçün, sözün doğru anlamında, şəhid taleyi yaşayıb. Ardını oxu »

Asif Ata 1

Asif Ata. Demokratiya – Diktatura (“Dünyadan Üstün” Bitiyindən)

Demokratiya – Qapalı Diktaturadır, Diktator Məzmununun Demokratiya Biçimində Qorunmasıdır.
Demokratiya Ağalığı Rədd etmir, Təlqin edir – Zorla qəbul etdirmir, Seçdirir  – Yaşadır.
Xalq Hakimiyyəti Ağalığı “xəlqiləşdirir”.
Demokratiya Təbəqəliyi Rədd etmir, Təlqin edir – Zorla qəbul etdirmir, Seçdirir  – Yaşadır.
Demokratiya Nökərçiliyi Rədd etmir, Təlqin edir – Zorla qəbul etdirmir, Seçdirir  – Yaşadır.
Demokratiya Yadlaşmanı Rədd etmir, Təlqin edir – Zorla qəbul etdirmir, Seçdirir  – Yaşadır. Ardını oxu »

Yadigar 2

Yadigar Türkel. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DEMOK­RA­Tİ­YANIN ÇƏTİNLİKLƏRİ

«1995-ci il noyabrın 12-də xalq səsverməsilə qəbul edilən Konstitusiyada «demokratik, hüquqi, dünyəvi, unitar respublika» elan edilən Azərbaycan dövlətində demokratik siyasi sistemin əsas prinsipləri həyata keçirilir. Ölkədə hüquq dövlətinin bütün göstəriciləri, nişanları, atributları vardır. Hakimiyyət qolları ayrılmış, Konstitusiya Məhkəməsi və ombudsman institutu yaradılmış, demokratiyanın əsas prinsipləri Anayasada təsbit olunmuşdur. Amma siyasi, geosiyasi, iqtisadi, sosial, milli-psixoloji, dini və b. nədənlərdən ölkədə demokratiyanın dərinləşməsi çətin və yavaş gedir. Cəmiyyətdəki ümumi gerilik, ermənilərin növbəti Dağlıq Qarabağ xəyanətinin çözülməməsi, əhalinin Anayasa hüquqlarının yaxşı qorunmaması, ali qanunverici və məhkəmə hakimiyyətinin icra hakimiyyətinə Anayasa nəzarəti edə bilməməsindən yaranan məmur özbaşınalığı, yolsuzluq (korrupsiya), qanunverici hakimiyyətin seçki adı altında icra hakimiyyətində tutulan sıra (siyahı) ilə legitimləşdirilməsi, siyasi elitanın ailə, yüksək idarəetmə institutlarının qohumluq, dostluq, sadiqlik, yerliçilik prinsiplərilə formalaşdırılması, təzyiq qruplarına oxşar çoxlu QHT və iqti­daryönlü partiyaların yaradılması, uzun illər keçməsinə baxmayaraq əhalinin əsas bölümünün kasıb yaşaması və b. cəmiyyətdə ümumi ruh düş­kün­lüyü yaratmışdır. Ardını oxu »

Asif Ata

VAHİD AZƏRBAYCAN (ASİF ATA İLƏ MÜSAHİBƏ)

Müxbir: Asif Ata, radio dinləciyiləri Sizi yaxşı tanıyırlar. Sizin fəlsəfəniz mənə də çoxdan tanışdır. İstəyirəm söhbətimizi marksizmə münasibət üstündə quraq.

Asif ATA: Ürəyinizdə Günəş olsun!
Elə bilirəm ki, açıq söhbət edəcəyik. Yəni ki, təkcə söhbət olmayacaq, fikir olacaq və bunun bizim cənublulara xeyri olacaq.
Mən 1976-cı ildə Azərbaycan Dövlət Universitetində «Estetik və Etik tərbiyə klubu» adı altında indiki Ocağımızı qaladım. O zaman hansı zamandı – siz onu yaxşı bilirsiniz. Ardını oxu »

Elcin anasi ile

Başsağlığı

Asif Atanın (İnam Atanın) Mütləqə İnam Ocağı Elçin (Həsənov) bəyin anasının ölümü ilə bağlı ona, eləcə də bütün yaxınlarına başsağlığı verir. Kədərinizdə əyilməyin, balalarında yaşasın!

Matəm Üstə Mütləqlə Təmas

Ölən – Əzəlidə qalır.
Əbədidə qalır.
Sonsuzda qalır.
Kamildə qalır.
Üzlərdə qalır.
Gözlərdə qalır.
Dodaqlarda qalır.
Xalqda qalır.
Ölən – Gerçəklikdən gedir – Mənada qalır.

yadigar-turkel

Yadigar Türkel. BOLQARÇAYI BALHARI ETMƏYİN!!!

Azərbaycan Respublikasında Güney Azərbaycandakı Qaracadağın ətəklərindən başlayıb, Biləsuvar kəndinin, Bəydili, Xarmandalı köylərinin ortasından keçərək Mahmudçala gölünə tökülən 168 km uzunluğunda BOLQARÇAY adlı bir çay vardır. Əldə olan bütün xəritələrdə onun adı Bolqarçaydır. Ancaq 10-15 il qabaq hansısa «anlamaz başbilənlər» Bolqarçayın üstündəki göstəricini dəyişib Balharı ediblər, Balharu, Bəlhəri deyənlər, yazanlar da vardır.
O çağda bu yanlışı mənə deyən kimi rayonun icra hakiminə (Bu anlamsız Ərəb sözlərinə baxın! Biz Türklər ərəbikmi, öz sözlərimizi qoyub, hər şeyimizə ərəbcə ad qoyuruq? Ancaq nədənsə, itimizə ərəbcə yox, türkcə alabaş, toplan qoyuruq) məktub yazdım, bir şey çıxmadı. İH-də işləyənlərdən biri: «Sən adam doktorusan, o, mal doktoru, o, sən deyənləri anlamaz, belə şeylər onun düşüncəsindən uzaqdır, onu Bolqarçayın adı yox, pul düşündürür!». Vay günümüzə! Ardını oxu »

Soylu-Atali-1112-200x226

Soylu Atalı. Ərdoğandan Azərbaycana xeyir gəlməz

 Siyasi xaos, ikiüzlülüyün oyunları, qaraya ağ, ağa qara deməkdən çəkinməyənlərin eybəcərliyi elə bir iyrənclik yaradır ki, hər şey gözdən düşür. Xalqın mənəviyyat ölçüləri, dövlətin millilik prinsipləri elə kökə salınıb ki, heç bir etkisi qalmayıb. Kim necə gəldi danışır, necə gəldi davranır. Qabağa çıxan hər kəs dövlətçiliyin gələcəyi, millətin ləyaqəti üzərində alver edir. Hakimiyyət ölkəni dağıdır, talayır, xalqı ayaqlayır, alçaldır, onunla alverə girənlər isə xalqın güvəncini, ümidini hakimiyyətin ayaqları altına sərir. Bütün bunlar göründükcə xalq onun adından danışıb sonra da hakimiyyətə satılanlardan ayrılıb üz döndərir. Hakimiyyət də artıq xalqın üz döndərdikləri ilə alverə getmir, öz bildiyini edir. Bilir ki, boşuna çığır-bağır salanların xalqa heç bir etkisi yoxdur. Ardını oxu »

Yadigar

Yadigar Türkel. MƏN PREZİDENT OLSAM, YA DA PREZİDENT OLMAQ İSTƏYƏNLƏRƏ…

Azərbaycan Respublikasının sayğılı yurddaşları, günaydın! Məni «demokratik, dünyəvi, unitar, hüquq» dövləti olan Azərbaycan Respublikasının prezidenti seçdiyinizə görə çox sağ olun! Azərbaycan Respublikasını bütün gücüm, bacarığımla dönmədən qoruyacağıma söz verirəm!
Sayğılı yurddaşlar, Azərbaycan Respublikasının dövlət, eləcə də özəl qurumlarını daha demokratik, daha çağdaş etmək üçün görəcəyim, ya da görəcəyimiz bir sıra önəmli işləri sizə bildirməyə çalışacağam. Bu gündən, Azərbaycan Respublikasının 1995-ci il noyabrın 12-dən uyğulanan anayasasındakı güclər ayrılığı hüquq ilkəsi ən yüksək düzəyə qaldırılır, yasama, yürütmə, məhkəmə ağalıqları gerçəkdə ayrılaraq, bir-birinin işinə qarışmadan işləyirlər! Ardını oxu »

Soylu Atalı (Ocaq Yükümlüsü). MİLLİ DƏYƏR DÖVLƏTİN ÖZÜLÜDÜR

Bala verməyən heyvanlara qısır deyirlər. Ancaq bu qısırlıq növbəti il aradan qalxa bilir. Övladı olmayan atalara da “sonsuz” deyirlər. Ancaq sonsuzluq həmişəlik olur. Hesab edirik ki, millətin də “sonsuzluğu” var. Məsələn, dəyər yaradıb bəşəri səviyyəyə qalxa bilməyən milləti “sonsuz” saymaq olar. Sonsuz adamlar çoxluq etibarilə xəsis, acgöz olurlar. Dəyərsiz millət də xəbis və məkrli olur. Biz bunu erməninin timsalında gördük. Azərbaycan mətbəxini, musiqisini mənimsəməklə bəşər ailəsində özünü var göstərməyə çalışır. Ardını oxu »

Asif Ata

ASİF ATA. CƏMİYYƏTİ QORUYAN

Cəmiyyət Qanunları İnsanı qoruyan görünür, – əslində o, cəmiyyəti qoruyur – cəmiyyət – cəmiyyət qanunları vasitəsiylə özünü qoruyur.
Cəmiyyət Qanunları Ağalığı qoruyur əslində.
Cəmiyyəti Xalq üçün yaranan bilirlər, görürlər, – əslində isə cəmiyyət əsas etibarilə Ağalıqdan yaranıb, Ağalıq üçün yaranıb.
Ağalıq meylindən, ehtirasından yaranıb. Ardını oxu »

Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv