Yadigar Türkel. MƏN UYDURMA MİLLƏTLƏRİ İNKAR EDİRƏM (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ) – 2

Bibliyanı oxuyun. Bir vaxtlar dünyanın çox hissəsinə hakim olmuş, möhtəşəm tarixlər yaratmış Türk superetnosunun başı çox bəlalar çəkib. Neçə Türk soyu yer üzündan silinib, Türk tarixinin neçə zəngin səhifəsi itib getmiş, başgaları bu mədəniyətlərə sahib olmuşlar. İslamı gəbul edən Türkün əxlagı müəyən gədər biogenetik mahiyətindən gələn tələblərlə yox, daha çox kosmopolit siyasi təfəkkürə əsasən formalaşmağa başladı. Bu, əslində böyük bir irgin həyatında təbiətlə səsləşən sosial kataklizm idi. Bu kosmopolit təfəkkür Türkə çox vaxt babasını unutdururdu. Türk özünə müsəlman deməyə başladı. Ardını oxu »

Soylu Atalı. İctimai Tərəqqi Problemi

 Haqq – insanlarda insani mənafeyə, ədalət – bu mənafeyə doğru, sağlam münasibət bəsləməyə deyilir. Təəssüf ki, belə bir düşüncə sistemi ictimai həyatda qüvvədə deyil. Bütün dünyada həyat gedişləri ən çox hüquq anlayışı ilə tənzimlənir. Hüquq isə əsasən fiziki-bioloji mənafedir. Məsələn, hüquq mühafizə orqanları da cəmiyyəti əsasən bioloji cəhətdən qoruyur. Mülkü, malı oğurlanan, işini, vəzifəsini itirən, rəqabətdə qəsdən tərəfsizləşdirilən hər kəs özünü ilk növbədə hüququn köməyi ilə qorumağa səy edir. Ardını oxu »

Yadigar Türkel. MƏN UYDURMA MİLLƏTLƏRİ İNKAR EDİRƏM (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ) – 1

Milli Məclis Azərbaycan Türklərinin düşmənlərimizin yasag etdiyi gədim adını gaytarandan sonra millət gəhramanı cildinə girmək istəyən bəzi adamlar ağalarının buyuruğu ilə atalarının uydurduğu yalanları müdafiə etmək üçün gülünc antitürk kompaniyasına başladılar. Bu mənasız kompaniya hələ də davam etməkdədir.
Bizim ölkəmizdə milli mənsubug kimi çox mürəkkəb biogenetik məsələ barədə fikir yürüdərkən insanın bioloji mahiyətini unudub, əsasan mənbəşünaslığa və təxəyülə əsaslanan humanitar saha mütəxəssislərinin – tarixçi, filolog, yazıçı va s. fikirlərini əsas götürürlar. İstinad adilan Herodot, Strabon kimi Gərb tarixçiləri, müxtəlif Ərəb salnaməçilərininsə öz intellektual səviyələrinə, zamanələrinin dini-siyasi baxışlarına uyğun, hatta sayyah və tacirlərin söylədiklərinə əsasən tarix yazdıgları məlumdur. Ardını oxu »

Asif Ata. Ehkam Dairəsi (“Dairələr” əsərindən)  

“Varlıq Şüuru müəyyən edir”.
Ehkam Müddəası.
Keçicilik, Nisbilik timsalı olan Varlıqda – Əbədiliyi, Əzəliliyi, Mütləqiliyi təmsil eləyən Şüur nə etsin? – Nisbiliyə, Keçiciliyəmi ensin – Özü olmasınmı?
Ehkam Şüuru Varlığa təslim eləyir, Şüur Ehkamda Varlığa qapanıb qalır.  İnsani­liyə Zidd, Həqiqətə Zidd, Ədalətə Zidd Varlığı – Varlığa qapanan Şüur necə dəyişsin?
Varlıq Şüuru müəyyən edirsə, onda Şüurun müstəqilliyindən (“Nisbi müstəqilliyindən”) danışmaq olarmı: nisbi müstəqillik nə deyən şeydir və onun varlığa fəal münasibəti nədən ibarət ola bilər? Ardını oxu »

YADİGAR TURKEL. Biz kimik (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ)

Bütün canlıların əsas bioloji xüsusiyətləri xromosomların tərkibindəki genlərlə Mendel ganunlarına və digər çox mürəkkəb genetik gaydalara müvafig növbəni nəsillərə ötürülür. Belə vacib sualların cavabını təkcə humanitar sahə mütəxəssislərinin yazılarında axtarmag yersiz mübahisələrə gətirib çıxarır. Humanitar sahə mütəxəssislərı mənbəşünaslığa əsaslanırlar. Onların bəziləri hissə gapılıb hətta təəssürat və təxəyyüllə danışırlar. Gədim tarixi mənbələrdən çoxunun superetnik baxışlara uyğun yazıldığı məlumdur. Heredot, Strabon kimi Gərb və bəzi Ərəb tarixçilərinin hətta səyyahların, tacirlərin söylədiklərinə əsasən tarix yazdıgları da bəllidir. Biz belə mənbələrin ancag düz olanlarına əsaslanmalıyıg. Ardını oxu »

Soylu Atalı. Aşağıdan yuxarı atılan daşlar boşuna gedər…

Bu gün bir yazı oxudum, başlıq belə idi: “Xaliq Bahadır İslamı söyə bilmədiyi üçün İranı söyür”. Yazarı Elçin Qəhrəmanovdur. Doğrusu, Elçin Qəhrəmanovu tanımıram. Tanınmayan, tanımadığım birilərinin yazısını oxumağa vaxt da olmur. Ancaq illərdir millətimizin dili, dəyərləri uğrunda savaşın ön sıralarında duranlardan birinin – Xaliq Bahadırın haqqında olduğu üçün yazını oxudum. Yazar kimdirsə, antitürk olduğu, İran rejiminin buyruğunda durduğu açıq görünür. “Xaliq Bahadır nə istədiyini bilmir” deyə vurğu edir. Onun yazdığına görə Osmanlı ilə Atatürk, İranla İslam arasında vurnuxurmuş Xaliq Bahadır. Ardını oxu »

YADİGAR TÜRKEL. BİLİMÇİ DE, YAZIÇI DA DANIŞIĞINI BİLMƏLİDİR

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ

Fevralın 4-də AzTVlərdən birində Rus-erməni-sovet-mason bolşefaşizminin, Azərbaycan Respublikasını dağıtmağa çalışan “agent”lərindən Əliheydər Qarayevin adına ölkənin ayrı-ayrı köylerində, kəndlərindəki küçələri gözə çarpdıran veriliş verildi. Jurnalistin adını yaxşı eşitmədim, bağışlasın. Ardını oxu »

ASİF ATA. VAHİD AZƏRBAYCAN

Müxbir: Asif Ata, radio dinləciyiləri Sizi yaxşı tanıyırlar. Sizin fəlsəfəniz mənə də çoxdan tanışdır. İstəyirəm söhbətimizi marksizmə münasibət üstündə quraq.
Asif ATA: Ürəyinizdə Günəş olsun!
Elə bilirəm ki, açıq söhbət edəcəyik. Yəni ki, təkcə söhbət olmayacaq, fikir olacaq və bunun bizim cənublulara xeyri olacaq. Ardını oxu »

Yadigar Türkel. MİLLƏT UYDURMAQ CİNAYƏTDİR (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ)

Respublika Milli Məclisi millətimizin yasag edilmiş Türk adını özünə gaytardı.
Bizim ölkədə milli mənsublug kimi çox mürükküb, elmi məsələ haggında danışarkən tarixçi, filolog, yazıçı və digər humanitar sahə mütəxəssislərinin fikirlərinə əsaslanıb, təbiət elmləri sahəsində edilən tədgigatlara fikir vermirlər.
Millətin milli mənsubluğunu göstərən bioloji və sosial göstəricilər vardır. Bioloji göstəricilərə antropoloji ölçüləri və genetik xüsusiyətləri, sosial göstəricilərə dil və s. aid edirlər. Ardını oxu »

ASİF ATA. Xalq (“Qutsal Quruculuq” Bitiyindən)

Xalq Ruhu və cəmiyyətdə bərqərar olan ideologiya – müxtəlif hadisələrdir.
Xalq – Mənəvi Ənənənin daşıyıcısı, hifz edəni və gələcək nəsillərə bəxş edənidir.
Bu səbəbdən də o, Əbədi Sərvətlər rəmzidir.
Cəmiyyət dəyişilir, Xalq Ruhu isə çox cüzi dəyişilməyə məruz qalır, onun yalnız zahiri cəhətlərində, üst qatında dəyişiklik müşahidə olunur. Ardını oxu »

Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv