AZƏRBAYCAN PARLAMENTARİZMİ: YETƏRİNCƏ BİLMƏDİKLƏRİMİZDƏN… (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ) – 8

Rusca «Azərbaycan» qəzetinin  24 noyabr 1918-ci il 43-cü sayında general Tomsonun «Danışıqsız Buyuruq»undan sonra bir sıra  bakanlıqların bildirişləri yayımlanmış, «Bakı, 24 noyabr» analitik, politik yazısının altında «General Tomsonun Nuri Paşaya teleqramı» çap olunmuşdur: «1918-ci il noyabrın 21-də Bakıdakı Birlik Ordusunun komandanı general Tomson Türkiyə Ordusunun komandanı Nuru Paşaya aşağıdakı teleqramı göndərmişdir: Bakıya gələndən sonra Osmanlı orduçularının soyğunçuluqları, malları korlamaları ilə bağlı bilgilər alınmışdır. Bu işləri öyrənmək, bütünlüklə dəyərləndirmək üçün Bakıda, Böyük Britaniyanın, Fransanın, Birləşmiş Ştatların yetkililərindən komisiya yaradılmışdır. Ödənəcək say Türkiyə dövlətinin üzərinə qoyulacağından, mən malları qaytarmağınızla yanaşı, gərəkərsə, şikayətlərə baxmaq üçün başqa komisiyaların da yaradıla biləcəyini sizə yazıram. Buna görə generallarınıza bu istəyi çatdırmağınız yaxşı olardı». Ardını oxu »

Soylu Atalı. Asif Ata Amalı (2)

İnamın Dindən üstünlüyü

Təməl prinsiplərdə yalan olmamalıdır

I. Yazının yazılma səbəbi – giriş sözü

Biz dünyaya yeni İnam Dünyabaxışı təqdim edirik. Deyirik İnam din deyil, dindən fərqlidir və üstündür. Fərqli və üstün sözlərini isə dini qəbul etməməyimizə və İnamı özümüzünkü saydığımıza görə demirik. Burada fərqliliyin və üstünlüyün xüsusiyyətləri var. Təməl prinsiplərə müraciət etməkdə məqsədimiz də həmin xüsusiyyətləri imkanımız daxilində izah və şərh eləməkdir. Bu yazıda biz doğruluğumuza və səmimiyyətimizə güvənirik. Oxucu elə düşünməməlidir ki, biz özümüzə sərf eləyən istiqamət götürmüşük. Onsuz da həqiqəti tarixdən, tarixi gələcəkdən gizləmək olmur. Doğrunu görmək, doğrunu bilmək, doğrunu demək yeganə meyardır. Ardını oxu »

AZƏRBAYCAN PARLAMENTARİZMİ: YETƏRİNCƏ BİLMƏDİKLƏRİMİZDƏN… (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ) – 7

Rusca «Azərbaycan» qəzetinin 21 noyabr 1918-ci il 41-ci sayında «Rəsmi bölmə» adı altında general V.M. Tomsonun «Danışıqsız Buyuruq»u yayımlanıb:
«1. 17 noyabr 1918-ci il, saat 12-dən Bakı kəndi Ordu durumuna keçirilir. Onu mən, aşağıda qol çəkmiş general-mayor V.M.Tomsonla Birlik Dövlətlərinin adından görəvləndirdiklərim yönətəcəklər.

  1. Ordu durumunda mən, aşağıda qol çəkən Bakı kəndinin ordu qubernatoru olacağam!
  2. Polkovnik F.P.Kokkorel Birlik Dövlətilərinin Bakıdakı polis komisarı qoyulur.
  3. Bakı Bələdiyəsi, eləcə də başqa toplumsal qurumlar qabaqkıtək işləyirlər.
  4. Ordu durumunun yasaları tezliklə bildiriləcək, gərəkdikcə yenilənəçəkdir. Göstərilən suçlardan hansı biriyləsə suçlananlar qoyduğum görəvlilərcə, ya da uyğun gördüyümtək yubadılmadan kəskin cəzalandırılacaqdır.

Ardını oxu »

Soylu Atalı. Asif Ata Amalı (I)

Ruhani İntibah (Dirçəliş)

 Asif Atanın məqsədi insanı, dünyanı dəyişməkdir. O deyir: Yeni İnsan yaranmalıdır, Yeni Xalq yaranmalıdır, Yeni Bəşər halı yaranmalıdır. Bu İstək siyasətlə həyata keçməz, inqilabla baş tutmaz. Bu İstəyin baş tutması üçün İntibah gərəkdir, içsəl Təkamül Yolu keçilməlidir.
Ruhani İntibah altı ideyadan oluşur.
Bunlardan sonuncusu – “Ləyaqətli Bəşər” əslində nəticədir. Yerdə qalan beş ideya isə Yoldur.

  1. Mütləqə İnam. Bu ideya Asif Ata Dünyabaxışının həm də ümumi adıdır: “Mütləqə İnam Ocağı”, “Mütləqə İnam Dünyabaxışı”, “Mütləqə İnam Təlimi”, “Mütləqə İnam Erası”, “Mütləqə İnam Fəlsəfəsi” kimi anlayışlarımız, adlandırma­larımız var.

Ardını oxu »

AZƏRBAYCAN PARLAMENTARİZMİ: YETƏRİNCƏ BİLMƏDİKLƏRİMİZDƏN… (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ) – 6

Rusca «Azərbaycan» qəzetinin 19 noyabr 1918-ci il, 39-cu saynda «Böyk Britaniya Dəniz Ulaşımı Qurumu»na deneyimli sayıcı (Rusca buxqalter), iki kontor işçisi, makinaçı xatun, iki çevirici gərəkdir. İngilis dilini bilənlərə üstünlük verilir. Saat 12-də «Prezident Kryüger» gəmisinə gəlməli» bilgisi, sonra isə V.M.Tomsonun «Bildiriş»i yayımlanmışdır: «Birlik Dövlətləri Ordusunun komandanıtək Bakıya girərkən,  aşağıdakıları hamıya bildirirəm: Böyük Britaniya Ordusu Birlik Dövlətlərinin adından Bakını tutur. Fransa ilə Birləşmiş Ştatların yetkililəri də mənimlədir. Biz Yeni Rus Ağalığınının onayı ilə buradayıq. Türkiyə «Barış Anlaşması»nda Bakını tutmağı onaylamışdır. Ardını oxu »

Soylu Atalı. Unutdurulan Bilgilər

Rusiya Abxaz, Osetiya vasitəsiylə Gürcüstanı işğal altında saxlayır, onun vassalı olan Ermənistan isə Azərbaycanı. Ancaq bu ikinci işğal sözünü deməyə adam utanır. Çünki Ermənistan kimi bir Yoxluq Azərbaycanı işğal altında saxlaya bilməzdi. Bu fakt bizim dövlət rəsmilərimizin istinad elədiyi faktdır – Ermənistan Azərbaycanı işğal altında saxlayır. Ancaq bu faktı deməkdən rəsmilərimiz utanmırlar. Siyasi qorxaqlıqları ucbatından əsil həqiqəti dillərinə gətirmirlər. Əsil həqiqəti isə bu gün uşaq da bilir ki, Azərbaycanı işğal altında Rusiya saxlayır. Xalqa talançı münasibət bəsləyənlər Rusiyanı işğalçı kimi ona (xalqa) göstərə bilmirlər. Çünki talançılıqla işğalçılıq arasında müəyyən bir analogiya da var – içimizdən talanırıq, çölümüzdən işğal olunuruq. Ancaq talançılarımızla işğalçılarımız çox mehriban görünürlər, aralarında heç bir problemin olmadığını bildirirlər. Həm də bunu iki ölkə – Azərbaycan  və Rusiya arasında problemin olmadığı kimi qələmə verirlər…

Ardını oxu »

AZƏRBAYCAN PARLAMENTARİZMİ: YETƏRİNCƏ BİLMƏDİKLƏRİMİZDƏN… (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ) – 5

Rusca «Azərbaycan» qəzetinin 18 noyabr 1918-ci il, 38-ci sayında   «İngilis-Fransız-Amerikan Ordusunun Bakıya girməsi» başlıqlı yazı verilmişdir. Yazının «Gəmilərin gəlməsi» alt başlığında deyilir: «Bazar günü, noyabrın 17-də, gündüz saat 1-də Birlik Dövlətlərinin Ordusu general Tomsonun başçılığında Bakıya gəldi.
«Kamvo» Toplumsal Qurumunun durağına birinci Birlik Ordusunun Baş Gərargahı yerləşən «Prezident Kryüger» gəmisi girdi. Onun ardınca «Oryol» [Qartal] gəmisi gəldi. Köprüyə yaxınlaşan «Prezident Kryüger» gəmisindən siqnal veriləndən bir az sonra yavaş-yavaş «Kamvo» Qurumunun 17 №-li köprüsünün yanındakı 14 №-li köprüyə yaxınlaşan, sıraya düzülmüş «Zapad» [Batı], «Polyus» [Qütb], «Sever» [Quzey] gəmiləri göründü. Birinci gəmidə İngilis Kolonial Ordusu yerləşmişdi.

Ardını oxu »

Soylu Atalı

Soylu Atalı. Özümləşmək Tələbi

Mədəniyyətlər xurafat üstə qurulur – ya dini xurafat, ya da ideoloji xurafat. Azərbaycanda mədəniyyət dəyişiklikləri yüzillərdir özümləşmə yönündə yox, həm dini, həm də ideoloji cəhətdən baş verir. Son dəfə 90-cı illərə qədər ərəbçilik xurafatı kommunist – atesit xurafatı ilə üstələnmişdi. Sonra isə Qərbin demokratik xurafatı ilə qaynayıb-qarışdı. Mədəniyyətlərin (?) qarışmasından yaranan ictimai mühit qarşısıalınmaz bir anarxiya durumundadır. Mədəniyyətdə özgələşmə, dini və ideoloji əsarət millətimizi ictimai, siyasi uğursuzluqlar orbitində saxlayır. Ardını oxu »

Yadigar Türkel. AVRASİYAÇILIQ, YOXSA PETROİZM (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ)

İnternetde “Avrasiya Herekatı Azerbaycan”ın “Rus Xalgı Haqqında” seçmelerini görende duruxdum. XXI yüzilin 17-ci ilinde keçmiş Sovet respublikalarının birincı katiblerinin (Azerbaycandan Mircefer Bağırov, İmam Mustafayev, Veli Axundov), çağın tanınmış, tanıdılmışlarının törenlerdeki çox ara boğazdanyuxarı, “trafaret” çıxışlarından alıntılar, elece de başga öygüler onları toplayanların, yayanların Azerbaycan, yurd, el, ulus düşüncelerinin çağdan geri galdığını göstermekden başga kimlerinse geopolitikasına gullug etdiyini gösterir. Ardını oxu »

Xaliq Bahadır. Bizlər Azərbaycanıq!

Tanrı özüdür tanıq;
Bizlər Azərbaycanıq!

Ünlü yazarımız Hüseyn Arif bəlli köç dönəmində belə bir gözəl qoşuq yazmışdı: “Göyçəlilər, dağılmayın Göyçədən”. Gerçəkdən gözəl qoşuq idi, üstəlik, ideyaca olduqca önəmli. Sözsüz, biz göyçəliləri (bütünlükdə “ermənistanlı-yeraz” adlandırılan soydaşlarımızı doğma dədə-baba yurdlarını “atıb gəlməkdə” qınamaqdan uzağıq. Onların qurama-qondarma “Ermənistan”dan qopub-ayrılmaları, köçkünə çevrilmələri daha çox özlərindən asılı olmayan qaçılmazlıqdan yarandı. Ardını oxu »

Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv