YADİGAR TÜRKEL. AZƏRBAYCAN SAVAŞI: TÜRKÇÜLÜK, İSLAMÇILIQ, QAFQAZÇILIQ, ÇAĞDAŞLIQ, DEMOKRATİK RESPUBLİKAÇILIQ

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ

1

Tarix elmləri doktoru, professor Cəmil Həsənli “Russkaya revolyusiya i Azerbaydjan. Trudnıy put k nezavisimosti 1917-1920” (Moskva, 2011, 672 s.) bitiyini yayımlayıb. Ötən illərdə Azərbaycan Türklərinin politik-ideoloji tarixindən yazılmış bu anıtı 2017-ci il sentyabrın on beşinə, BAKININ QURTULUŞU GÜNÜNƏDƏK görməməyim bir anlamda Azərbaycanın çağdaş yurddaş ideoloqlarının, bilimçilərinin, aydınlarının necə dağınıq gündə olduglarını göstərir. Ardını oxu »

Soylu Atalı. 20 yanvar dərsi

Zərdüşt Əsilliyik – İşıqçılıq həsrətlisiyik.
Qaranlığa alışmadıq, «20 Yanvar» yaratdıq.
Babək Əsilliyik – Azadlıq həsrətlisiyik.
Əsarətə dözmədik – «20 Yanvar» yaratdıq.
Dədə Qorqud Əsilliyik – Mərifət təşnəsiyik.
Təhqirə dözmədik – «20 Yanvar» yaratdıq. Ardını oxu »

Asif Ata. 20 yanvar

Qərb Erməniləri Qorbaçovşinadan incimişdilər.
Moskva Erməniləri Qorbaçovşinadan incimişdilər.
Ermənistan Erməniləri Qorbaçovşinadan incimişdilər.
Balalarımıza güllə atılmalıydı.
Qorbaçovşina inciyənlərlə barışmalıydı.
Azərbaycan hökuməti özünün elan etdiyi suverenliyə elə inandı ki, özünü doğrudan da, müstəqil saydı və Mərkəzə diş qıcartdı.
Mərkəz də onun dişini qırıb qarnına tökdü. Ardını oxu »

Borçalıda Saz-Söz törəni

Soylu Atalının soykökü ilə bağlı “Talıflı Soyumuz” adlı kitabının çapdan çıxdığını bildirmişdik. Bu günlərdə o, doğulub boya-başa çatdığı Kəpənəkçi köyündə olmuş, soykökündən olan doğmaları ilə, eləcə də, elinin ayrı-ayrı düşünər insanları ilə “kitabı tanıtım” törəni keçirmişdir. Törənin araya gəlməsində Talıflı soyundan olan ayrı-ayrı adamların – Rəhimin, Yaşarın, Qurbanın, Bayramın fədakar əməyi olmuşdur.
Burada Soylu Atalı soykökünün ilkinlərindən danışmış, bu soykökün Böyük Türk millətinin minilliklər tarixinə, mədəniyyətinə bağlı olduğunu bildirmişdir. Ardını oxu »

БАКУ, 8-го ноября (К СТОЛЕТИЮ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ)

Широкая волна Российской революции докатилась и до Австро-Венгрии и в один миг это бывшая несколько дней тому назад великая держава распалась на части Двуединой монархии, оказавшейся действительно лоскутной, не стало.
Венгрия отделилась от Австрии и вручила всю полноту власти Национальному Совету. От Венгрии в свою очередь откололись Славянские народы, объявив свою самостоятельность. От Австрии осталась лишь одна Немецкая часть, которая тяготеет к Германии. Ardını oxu »

1920-ci il, yanvarın 11-də Böyük Dövlətlərin Parij Konfransı Azərbaycan Respublikasını tanıdı

Bu gün azərbaycanın bir sıra alimləri, aydınları bir araya gəlib toplantı keçirdilər.Toplantını giriş sözü ilə fəlsəfə üzrə elmlər doktoru Yadigar Türkel açdı. Sonra söz, əsas çıxışçı kimi, tarix elmləri doktoru Cəmil Həsənliyə verildi. Cəmil bəy adı keçən çağı tarix açısından araşdıran bir kitab yazıb. Kitab ruscadır – “Russkaya revolyutsiya i Azerbaydjan (Trudnıy put k nezavisimosti) adlanır. (Rus inqilabı və Azərbaycan, Bağımsızlığa doğru çətin yol). Əslində çıxışlar da bu yöndə getdi. Respublika qurucularımızın böyük əməyi, çağın siyasal çətinlikləri, belə bir çətin çağda Azərbaycanı, dövlət olaraq, dünyaya siyasal tanıtdırmaq çağdaş insanlarımızın diqqətində olmalı, öyrənməli, öyünməli məsələlərdir. Milli kimliyini anlamaq istəyənlər, milli varlığını qorumağa çalışanlar tarix yaratmış şəxsiyyətlərimizin dəyərini bilməlidirlər. Ardını oxu »

Soylu Atalı. Keçmişi bilmək – Gələcəyi yetirmək

Keçmişdə yaranan mədəniyyətlərin, eləcə də ruhaniyyatların yaradıcılarının bu gün soyu varmı – yoxmu, bəlli deyil. Bir çox yaranmışlar yaşamdan silinib gedib, ancaq ilsırada (tarixdə) qalıb. Ona görə yeni soy (nəsil) yaşamdan çıxmış keçmişi yalnız araşdırıb öyrənməklə uğraşır. Keçmişi bu gündə təkrar eləmək istəmir. Yeni soy yenilik istəyir. Söz yox, bu yenilik də havadan yaranmır, özündən öncəki mədəniyyətlərin bəşəri xassələri ilə cilalanıb ortaya çıxır. Hər çağın, hər sivilizasiyanın yaşayıb başaçatma gedişi var. Ardını oxu »

Yadigar Türkel. GÜNAYDIN, ŞƏHRİYAR (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ)

Ürəklərin işıq sacan çırağı,
Yurddaşların güman yeri, dayağı,
El-obamın solmayacaq budağı,
Şəhriyarım, böyük Türküm, günaydın!
Qardaş dərdlim, qəlbi dağlım, günaydın!

***

Günaydından ətrini allam sənin,
Sözümle könlünə od sallam sənin,
Çıxıb qulluğuna mən qallam sənin,
Bircə sənin könlün gülsün, şad olsun,
Elin, oban günü-gündən ad olsun. Ardını oxu »

Xaliq Bahadır. İranda baş verənlər

Bu gün İran İslam Respublikasında baş verənlər 1978-ci ildə şah İranında başlayan, indiki İslam rejiminin qurulması ilə sonuclanan devrim başlanğıcına bənzəyir. Onda İran toplumu şah rejiminə qarşı birləşmişdi. İndi, aradan 38 il keçmiş, İran toplumu İslam rejimini devirməyə yüklənmiş durumdadır. Bunu yalnız rejimə yönəlik kəskin çağırışlardan deyil, toplumun aşırı aqressivliyindən, təpikləyici təpkilərindən də görmək olar. Ardını oxu »

Yadigar Türkel. ULUSUMUZUN ADI TÜRK, DİLİMİZİN ADI TÜRK DİLİDİR! (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ)-6

Professor Şirməmməd Hüseynovun yayımladığı ideoloji bitiklər Türk aydınlarının Azərbaycan Respublikası dönəmində Türk dilini İslam dinilə gəlmiş Ərəb-fars sözlərindən, uydurulmuş, anlamsız «izafi tərkiblər»dən  arındırılma duyğularını, çabalarını, çalışmalarını da göstərir. Dilin ulusun özünütanımasında, özünüdoğrulamasında, ulusal düşüncəsinin, ulusal ideologiyasının oluşmasında çox böyük yeri vardır. Ulusun dilinə sevgisi onun gəlişmişliyinin göstəricisidir. Dil insanların ulussevərlik, yurdsevərlik duyğularını gücləndirib onları igidliklərə də yönələ bilir. Ulusal birliyə gedən yol ədəbi dildən keçir. Ulusal ideoloq Məhəmməd Əmin Rəsulzadə yazmışdır: «Bir millətin həyatında maddətən, mənən bu qədər bir əhəmiyətə malik  [dəyəri, yeri] olan dili biz, Azərbaycan Türkləri vaxtilə unutmaq üzrə idik. Tamamilə [bütünlüklə] farslaşmış bir zamanlar [çağlar] vardı. Türk ədəbiyatı bilməzdik…». Ardını oxu »

Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv