Yadigar Türkel (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ) AZƏRBAYCAN AYDINLARINA ÇAĞIRIŞ

Sayğılı aydınlar – alimlər, yazıçılar, şairlər, jurnalistlər…, Türk dövlətlərinin başçıları ilə aydınların suçundan Ərəb dili İslam dinini yayan  dil olarag, Türk dilini sıxışdırıb gəlişmədən saxlamışdır. XIX yüzilin başlarında Rusiya İmperiyası Azərbaycanın quzeyilə Qafqazın güneyini tutandan sonra yeridilən ulusüstü politikalardan Rus dili bölgədə Turk dilini sıxışdırmağa başlamışdır. XIX yüzilin sonlarında isə yeni yanlış politika Ərəb-fars sözlərilə, izafi tərkib deyilən deyimlərlə doldurulmuş, anlamsız, uydurma Osmanlı dili yaratmağa çalışılmış, Türk dili yeni geopolitikaya qurban verilmişdir.
1918-ci ildə Azərbaycanda  Türk dilinin dövlət dili olması bildirilmiş, ancaq bu uzun sürməmiş, Rus-erməni-sovet-mason bolşefaşistləri Azərbaycan Respublikasını  güc yolu ilə devirərək, 1937-ci ildə dövlət dilinin Türk adını dəyişib Azərbaycan dili etmişlər. Ardını oxu »

Asif Ata. 7 İçsəs

AZƏRBAYCANIMIZ –
AZƏRBAYCANLIĞIMIZ

ZƏRDÜŞTLÜYÜMÜZ – İŞIQÇILIĞIMIZ

1

Azərbaycana zahiri gözlə baxanda, o, kiməsə balaca görünə bilər.
Ancaq Mənanı xarici gözlə görmək olmaz.
Mənanı Daxili gözlə – İdrakın, Ruhun gözüylə görmək olar.
Daxili gözlə baxanda Azərbaycan çox böyük görünür – Şərq Mahiyyətinin Bütöv, Parlaq, Dərin ifadəsi kimi; Ruhani Mərkəz səviyyəsində.
Azərbaycanımızın – Azərbaycanlığımızın Böyük Fərəhləri və Böyük Kədərləri var.
Azərbaycanımızın Birinci Böyük Fərəhi – Zərdüştçülükdür.
Azərbaycanımızın İkinci Böyük Fərəhi – Xürrəmdinlik – Babəklikdir . Ardını oxu »

(AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ) ULUSAL ÖZÜNÜANLAMA DƏRSİ, YA DA İT OLUM, QURD OLUM, TÜRK OLMAYIM, BƏY OLMAYIM DÜŞÜNCƏSİZLİYİ

(Politik ağı)

Bu günlərdə Rus-erməni-sovet-mason bolşefaşisminin törəmələrindən biri belə axmaqladı: «Azərbaycana heç kim bəylər-xanlar boyda pislik etməyib!». Yadıma yaşılların Bakıda 1988-ci il fevralın 19-dan başlayan başçısız, dağınıq çıxışları düşdü. Geri boylanıb oçağkı, eləcə də indiki yiyəsizliyimizdən utandım. Onda Ermənilərin Zori Balayan kimi ideoloqu vardı, Ermənistan SSR Elmlər Akademiyasının prezidenti Ambarsumyan, eləczə də Silva Kaputikyan kimi yanları ulusunun qabağına düşüb, yalan-düz, onun haqqını istəyirdilər. Ardını oxu »

Soylu Atalı. Türklüyün Zəfər Günü qutlu olsun

 Türkiyədə Ərdoğançı kəsim Atatürkü gözdən salmağın yeni üsulunu işə salıbdır. Guya Atatürk bütləşdirilir. Deməliyik ki, bütləşdirmədə kor bir “pərəstiş” olur. Bu keyfiyyəti də biz ən çox dinə tapınan kütlədə görürük. Bunların münasibətində dərk eləməkdən söhbət gedə bilməzr. Çünkü şüuru zorlanan insanların təfəkkürü ayılmır. (Lütfən, məni yanlış anlamayın. Heç kimin heysiyyatına toxunmaq istəyim yoxdur. Sadəcə düşündüyüm, doğru bildiyim həqiqətləri sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. İstəyirəm Atatürkə sevdalı münasibət sərgiliyənlərin fərqini göstərim). Atatürk gerçək bir qurtarıcıdır (xilaskardır). Heç kimin sevgisinə, aldadaraq, soxulmayıb. Yurdu, Ulusu üçün, sözün doğru anlamında, şəhid taleyi yaşayıb. Ardını oxu »

Yadigar Türkel. (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ) MƏNİM KƏBƏM XİLMİLLİDİR

 Bu günlerde oxumamış, oxudulmamış, olayların topluma, ulusa dağıdıcı etkilerini analiz bacarığı az olan “haybasan jurnalistler” AzTVlerde hacdan, onun mügeddesliyinden, Azerbaycandan haca gedenlerin sayının belirlenenden 300 adam coxluğundan “gumbuldad”ırlar. Ağ paltar geymiş xatunlardan biri sevincle deyirdi: Kerbelaya getmişem, Necefe getmişem, indi de Mekkeye gedirem…Düşüncesi din söylencelerine gapılmış bir erkek ardınca dedi: iyirmi bir yol haca getmişem, on yol da ümreye…[ümre –  Kebeye zilhicce ayından başga çağda getme].
Ey din söylencelerinin mügeddesliyinden öten alverçiler, bele  anlamsız işlerinizle dinde mügeddeslik goymusunuzmu? Din allahla insan arasında menevi bağdır, bağlılıgdır, ilişkidir. O, bireyseldir. Onu gücle toplumsallaşdırmayın! Çekilin, oturun yerinizde! Düşüncesini, dine, din söylencelerine bütünlükle gapdıran müselmanların bütün dünyada nece yaşadıgını, çağdan nece geri galdığını, ne ağlar günde olduğunu görmürsünüzmü? Ardını oxu »

Xaliq Bahadır. Bizə “pantürkist” deyən stalinçi-heydərçi-separatçı subyektlərə

Türkiyəli ünlü doktor-professor İlbər Ortaylı başlıca olaraq Türkiyənin dövlət adamları arasında geniş yayılmış bir yanlışı düzəltmək istədi: bizim “azəri” deyil, Türk olduğumuzu vurğuladı. Arada xırdaca bir yanlışa da yol verdi: “azəri” diktator Stalinin verdiyi addır. İlbər bəy burada üstündən keçiləsi bir yanlışa yol vermişdi. Bizə “azəri” adını Stalin verməmişdi, M.Ə.Rəsulzadənin dediyi kimi, “Türklərin qatı, amansız düşməni” olan Stalin onu antiTürk politikaları ilə dövlət düzəyinə qaldırmışdı. Bu baxımdan İlbər bəyin “yanlışı” yersiz deyil. Düzünə qalsa, Stalinin istəyi belə idi: biz özümüzü necə gəldi adlandıraq, bircə Türk adlandırmayaq. Vatikan başda olmaqla Batının da istəyi belə olub, belə olaraq qalır.   Ardını oxu »

(К СТОЛЕТИЮ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ) БАКУ, 3-го ноября

На поверхность политической жизни Закавказских народов выплывает, в связи с Армяно-Грузинским Конфликтом вновь один из сложных и спорных вопросов нашей жизни об установлении правил между государствами Закавказья. В начале Российской революции, когда предполагалось устроить Российское Государство на основе национально-территориальной автономии, возникла комиссия в Петрограде, а впоследствии в ОЗАКОМе для разработке вопроса об административном переделе Закавказья. Здесь представители Закавказских народов ещё тогда выступили с предложениями непримиримыми между собой. Особенное внимание общества и печати обратил на себя Армянский проект, отличающийся резкими империалистическими тенденциями. Ardını oxu »

Xaliq Bahadır. Qarabağ konflikti “yeni” dünya düzənində

Senzuradan keçməyən daha bir yazı. Xalq, Ölkə, Dövlət oalaraq içdən-dışdan başımıza açılan oyunların belə desək, özətləri. Hələ mən burada müxalifət düşərgəsindəki antiulusal görsənişlərə, o görsənişlərin doğurduğu acınacaqlı sonuclara toxunmamışam. Azərbaycan yüzillərdən bəri içdən-dışdan sürəkli yağı basqıları altındadır. Bizim ölkəmizə – Azərbaycana vermədiyimiz, verə bilmədiyimiz dəyəri (Geopolitik dəyər!) iç-dış yağılar verməklə onu dirçəlməyə, dirçəlib qalxınmağa qoymurlar. Eləcə də yaxın-uzaq yağı güclər Azərbaycanın birliyinin, bütövlüyünün baş tutmaması üçün ardıcıl çalışmalarda bulunur, bu çalışmalar içində gərəkirkən öz aralarındakı  gizli-açıq konfliktləri bir ara arxa plana keçirməyi belə bacarırlar. Ancaq, Azərbaycan müxalifəti, daha doğrusu, müxalifətin başda duranları, uzun illər boyunca başlarından yekə ambisiyalarını yerə qoyub, “Öncə Ölkəm!” deməyi bacarmadılar. Ardını oxu »

Asif Ata. Üzübərk Özgəçiliyimiz

1

Özgəçiliyimizdən ayrıla bilmədik. Rusiya prezidentçiliyə qoşul­du, biz də qoşulduq.
Rusiya parlamentçiliyə qoşuldu, biz də qoşulduq.
Rusiya bunu sivilizasiyaya qovuşmaq adlandırır. Biz də…
Qərbçi Rusiya yaranır – qərbçi Azərbaycan yaranır. Ardını oxu »

(AZERBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNE) AZERBAYCANÇI JURNALISTLER, 22 İYUL ULUSAL BASIN GÜNÜNÜZ GUTLU OLSUN

Bir neçe gün gabag Azerbaycan Respublikasının çağdaş ideologlarından Xalig Bahadırla gardaşı Rövşan Hacıbeylinin “Facebook”larında yurdaşların Azerbaycan Respublikası prezidentinin yandaş, öyücü jurnalistlere ev vermesile bağli ağrı-acı dolu yanıtlarını oxudum. Bizi bizden yaxşı izleyen yağılara bezemek üçün elyeri vermek istemediyimden, elece de Azerbaycanın çağdaş jurnalistlerinin gücünü bildiyimden, özellikle de son 29 ilde satılmamış 2-3 azerbaycançı aydından biri olan Xalig Bahadırın dönmez azerbaycançı baxışlarına güvendiyimden, demokratik guruluşa yaraşmayan bu gereksiz, anlamsız olaya bir az üzden yanaşdım. Ardını oxu »

Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv