AZƏRBAYCAN PARLAMENTARİZMİ: YETƏRİNCƏ BİLMƏDİKLƏRİMİZDƏN… (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ) – 4

Rusca «Azərbaycan» qəzetinin 15 noyabr 1918-ci il, 36-cı sayında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adından «Bildiriş», eləcə də «Bakı, 15 noyabr» adlı yazı verilib:  «Yarın Bakıda Azərbaycan Parlamenti açılır. Ulus Elçiliyinin olmaması ölkənin yaşamında böyük çatışmazlıq olub, Ağalığı da çox ara çətin, qıcıqlandırıcı durumda qoyurdu. Ancaq bunun suçu bizim tələsik yaradılmış Ağalıqda yox, onun dövlət işləri, sorunları ilə anormal ortamda uğraşmalı olmasında idi. İndiki Ağalığı qurarkən Azərbaycanın Qurucu Toplantısını altı aydan sonra çağırmaq düşünülsə də, başkəndin demək olar sentyabrın sonunadək yadların əlində olması, bölgədə dövlət önəmi olan yasal düzən yaratmaq üçün çox böyük çalışmalar, ayrı-ayrı bölgələrin özgələrin əlində olması – bütün bu ortamlar Qurucu Toplantı çağırmaq düşüncəsini bəlirləndiyi sürədə gerçəkləşdirməyə qoymurdu.  Ardını oxu »

Asif Ata. Azərbaycançılıqda Cənubi Azərbaycan amili

Ürəyinizdə Günəş olsun!
1. Cənubi Azərbaycan məsələsi Azərbaycanın ən əsas siyasi məsələsidir.
Cənubi Azərbaycan Şimali Azərbaycanla birləşsə – indiki Dünyaya qarşı dura bilən iri ölkə yaranar.
İndiki siyasi Dünya dahi tanımır – əhali çoxluğu tanıyır, iqtisadi güc tanıyır, silah tanıyır…
Vahid Azərbaycan ölkəsi Dünyəvi Zəbtçiliyə qarşı dayanar, müstəqilliyini qoruya bilər, siyasi Özümlüyünü Təsdiq edər… Ardını oxu »

AZƏRBAYCAN PARLAMENTARİZMİ: YETƏRİNCƏ BİLMƏDİKLƏRİMİZDƏN… (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ) – 3

3

 Rusca «Azərbaycan» qəzetinin 13 noyabr, 34-cü sayında «Azərbaycan Milli Şurasının çağırılması ilə bağlı» «Bildiriş» verilmişdir. «Bildiriş»də deyilr: «Milli Şuranın ilk toplantısı kənd bələdiyəsinin binasında olacaqdır. Şuranın bütün üyələrini adreslərini Rəyasət heyətinin bələdiyədə, arayış verilən yerdə yerləşən  keçici «Yazışma bölməsi»nə  bildirmələri istənilir». Ardını oxu »

Xaliq Bahadır. Dilimiz dəyişməz dəyərimizdir

Terminologiya tragikomediyası

Ölkəmiz 24 illik bir rejimin, heydərizm rejiminin yağıcasına basqıları altında can verməkdədir. Özgürlük, demokratiya, insan hüquqları, qanun, qanunçuluq adına nə varsa hamısı çoxdan dışlanıb, çıxdaş edilib. Bu üzdən də ölkəni irəliyə aparacaq,  gəlişdirib Yer üzünün qabaqcıl ölkələri sırasına çıxaracaq nəsə yoxdur. Ölkə hakimiyət-dövlət düzəyində yalan içrə boğulur, boğdurulur: ardıcıl olaraq ölkəni yolsuzluğa-yoxluğa sürükləmə gerçəklərini –  uğursuz politikaları – ört-basdır etmək üçün! Ardını oxu »

AZƏRBAYCAN PARLAMENTARİZMİ: YETƏRİNCƏ BİLMƏDİKLƏRİMİZDƏN… (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ) – 2

2

Rus dilində «Azərbaycan» qəzetinin 11 noyabr 1918-ci il, 32-ci sayında «Azərbaycan Milli Şurasının Rəyasət heyətindən» adlı «Bildiriş» yayımlanmışdır. «Bildiriş»də deyilir: «Azərbaycan Respublikası Ağalığının qərarına, Ağalıq başçısı Fətəli Xan Xoyskinin məktubuna uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının bütün yurddaşlarına noyabrın 16-da Azərbaycan Milli Şurasının çağırıldığını bildirib, Şuranın bütün üyələrindən deyilən gündə Bakıya gəlmələrini, nədənsə ayrıca çağırış almamış yurddaş bəylərin bu bildirişlə yetinmələrini istəyirəm. Azərbaycan Milli Şurasının başçısı, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə». Ardını oxu »

Soylu Atalı. Bütövləşməyən Bağımsızlığımız

 Tarixi faciələrimiz çoxdur, ən zoru “Türkmənçay Bağlaşması”dır. Çünkü vətən bölünüb, millət parçalanıb. Bəlkə də Türlmənçay Bağlaşması sonucdur. Babək yenilməsəydi, Nəsimi soyulmasaydı, Çaldıran savaşı baş verməsəydi bəlkə Türkmənçay Bağlaşması da olmazdı. Millətin ruhsal yenilməsi aşama-aşama böyük faciələrə nədən olur. Millət bu faciələrin kökünü araşdırıb öyrənmirsə, buna qarşı ulusal savaş aparmırsa, bütün dövrlər onun üçün davamlı olaraq faciələr hazırlayır. Faciə içrə yaşayan millətin gücü getdikcə azalır və tarixdən çıxdanclığa yuvarlanır. Ardını oxu »

AZƏRBAYCAN PARLAMENTARİZMİ: YETƏRİNCƏ BİLMƏDİKLƏRİMİZDƏN… (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ) – 1

1

(Milli Şuranın bir neçə ay Tiflisdə, Güneydoğu Qafqaz [Zaqafqaziya] Ağalığından ayrılıqa çalışmaları toplumun geniş qatları bir yana, Azərbaycan politiklərinin də çoxuna bəlli deyildir. Şəfi bəy Rüstəmbəyli).
Azərbaycanda avropasayaq parlamentin tarixi 1918-ci il dekabrın 7-dən başlanır. Son 28-29 ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası, onun qurucuları ilə bağlı qaynaqlar az-çox öyrənilmişdir. Ardını oxu »

Asif Ata. Yerdəkilərin Göy Həsrəti (davamı)

4. Xəyyam Göyü

Xurafat Göysüzlüyü

Həyatın sonunda axtarırdı Göyü xurafat – o dünya Göyündə cənnət bəxş edirdi möminlərə.
Həyatın sonunda dəhşət görür, fəlakət görür, boşluq görür Xəyyam idrakı və üsyan yaradır xurafata qarşı.

Gördüyün qulpu çamur parçası zənn etmə, saqın,
Bir gözəl boynuna keçmiş qola çox bənzəri var.

Ardını oxu »

Yadigar Türkel. DÜZGÜN YOL TUTMALI

2017-ci il oktyabrın 26-da akademik Vasim Memmedaliyev “Medeniyet” TV-de “Kerbela müsibeti”nden (doğrudan da müselmanların, daha çox da Türklerin başbelası) ağalığa haggı olmayan Yezidle arxadaşlarının bu hüğugun yiyelerini öldürmelerinden heç bir bilimsel dayanağı olmayan, belli  söylenceni yana-yana danışırdı. Elmler doktoru yüksek adı olan (Türkce bilimçi anlamına gelen, I Pyotrdangalma, yubadılmadan aradan galdırılmalı “EYAN”lıg olan akademik sözünü işletmirem!) bir bilimçinin yurdunun, ölkesinin, elinin, ulusunun ağır politik, ekonomik, sosial, menevi çağında ULUSun televiziyasından din, mezheb – yol ayrıseçkiliyini, garşıdurmasını körükleyecek anlamsız söylenceler söylemesi yolverilmez, bağışlanmazdır!!! Ardını oxu »

Soylu Atalı. İNAMSIZLIQ ŞƏRİ (H.CAVİDİN “İBLİS” ƏSƏRİ ÜSTƏ)

Dünyanın İnsanilik ahənginin pozulması bəşər dühalarını həmişə ağrıdıb, sarsıdıb, düşündürüb. Məkrin, xəyanətin, cinayətin insani münasibətləri kölgədə qoyması əzab verib, ağrıdıb müdrik ürəkləri. Dünyaya yayılan, gözəllikləri viran qoyan şər niyyətləri, bəd əməlləri tanımaq və tanıtmaq üçün klassiklər qüdrətli idrak nümunələri ortaya qoyurlar. Ardını oxu »

Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv