Yadigar Türkel. AVRASİYAÇILIQ, YOXSA PETROİZM (AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ YÜZ İLLİYİNƏ)

İnternetde “Avrasiya Herekatı Azerbaycan”ın “Rus Xalgı Haqqında” seçmelerini görende duruxdum. XXI yüzilin 17-ci ilinde keçmiş Sovet respublikalarının birincı katiblerinin (Azerbaycandan Mircefer Bağırov, İmam Mustafayev, Veli Axundov), çağın tanınmış, tanıdılmışlarının törenlerdeki çox ara boğazdanyuxarı, “trafaret” çıxışlarından alıntılar, elece de başga öygüler onları toplayanların, yayanların Azerbaycan, yurd, el, ulus düşüncelerinin çağdan geri galdığını göstermekden başga kimlerinse geopolitikasına gullug etdiyini gösterir. “Avrasiya Birliyi”ni denetlemeye, yoxlamağa gücüm olmasa da, onların yoxdan bir bayrag galdırıb, gutlu bir ideal – Azerbaycan Respublikasını gurmus BAHADIRLARla el-ele verib dövleti, ulusu goruyub saxlamag yerine, başına toplumun dibindeki, sonralar üzüne duran Aliheydar Garayev, Mirze Davud Hüseynov, Dadaş Bünyadzade, Çingiz İldırım… kimileri toplayarag, gedib Moskvada Leninle görüşüb RUS-ERMENİ-SOVET-MASON BOLŞEFAŞİSTLERini demokratik AZERBAYCAN RESPUBLİKASInı dağıtmağa cağıran “yeni Neriman nerimanovlar” olduğuna az da olsa guşgum yoxdur! Arxasında soygırımlar, sömürgeçilik, ulusal yaddaşsızlıg gizlenmiş AVRASİYAÇILIQ çağdaş Azerbaycan Respublikası, bütün Azerbaycanlılar, özellikle de Azerbaycan Türklerile Gafgaz Elleri üçün çox gorxulu “yeni petroizm”, “yeni bolşefaşizm”dir! Azerbaycan Respublikasının başçıları, Türk Ulusunun aydınları bunu görmeli, kesinlikle garşı çıxmalıdırlar!!!

Rus xalgı (Arabca yaranmış, yaradılmış anlamına gelen, anlamsız xalg sözünün Türk dilinde garşılığı ELdir), burada politik anlamda Rus Ulusu işledilmelidir, dünya tarixinin en böyük uluslarındandır. Ancag o, I Pyotrun “vesiyetleri”ne uyğun olarag, ne özü adam kimi yaşayır, ne de başgalarını, en azı Azerbaycan Türklerile, Gafgaz Ellerini gelişmeye, yükselmeye, cağlaşmağa goymur!!!

Yaranışdan hansısa eli, ulusu yaxşı, ya da pis, kötü adlandırmag olmaz!!! Doğada bele yasa, yaranış biçimi, evrim yoxdur!!!  Toplumsal anlamda bütün pislikler, kötülükler sosialdır. İnsanları en çox bölen, garşı-garşıya goyan, bin-birine saldıran yanlış politikalar, bir de barışmaz dinlerdir!!! Belece, I Pyotrun isti denizlere çıxmag stratejisile Xristian dininin ortodoksluğuna uymuş ağılsız Rus polıtikanları Avrasiyada, dünyanın başga bölgelerinde yaşayan ellerle, uluslarla garşılıglı anlaşma, barış, sayğı ile yaşamagdansa, ağılsızcasına ora-bura soxulur, savaşlar töredirler.  Sonda uduzan Rus Ulusu olur, dünya olur, insanlıg olur!!!

Dünyaya baxın: başgasını da dintek tanıyıb sayğı gösteren ikinci din varmı??? Din Vorfolomey geceleri, mezheb savaşları ile insanlğı dağıdan  ağılsızlıgdır, sağalmaz bir yaradır!

Azerbaycan Respublikasının gurucusu, ulusal öncül Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 1918-ci il dekabrın 7-de, Azerbaycan Parlamentinin açılışında demişdir: “Efendiler! Bilirsiniz, bizim Rusiye cemaetine (toplulug) garşı heç edavetimiz ve nifretimiz (acığımız) yoxdur! Bezar (cana doyduğumuz, boğaza yığıldığımız) olduğumuz Rusiya çarizm Rusiyası, Rus istibdadıdır (monarxiyası). Rusiyaya nifretimiz  Rusiya istibdadı altında inleyen Rusiya cemaetına nifret demek deyildir! Bizce menfur (iyrenc) olan Rusiya milletleri (ulusları) ezen ve hüguglarını vermeyen resmi Rusiyadır!”

Menim de Rus Ulusundan olanlara azacıg da olsa pis, kötü duyğum yoxdur! Ancag Deli Petronun yanlış stratejisine uyub gumara goyduğu Ermenileri Azerbaycan Türklerile Gafgaz Ellerine gısgırdan, onları soygırım etdiren Rus Ulusunun politikanlarının suçunu kimse silemmez!!!

 

8 noyabr 2017-ci il

 

 

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

Powered by WordPress | Designed by: best suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv